MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons

Finpros verksamhet reformeras − internationaliseringstjänsterna för företag stärks - CTF blir en del av Finpro

Arbets- och näringsministeriet har inlett en beredning som syftar till att väsentligen reformera Finpros verksamhet. Samtidigt är det meningen att Centralen för turistfrämjande CTF från att ha varit ett separat ämbetsverk ska bli en del av Finpro.


Arbets- och näringsministeriet
Meddelanden
10.10.2013 11:00

Finpros verksamhet reformeras − internationaliseringstjänsterna för företag stärks

Arbets- och näringsministeriet har inlett en beredning som syftar till att väsentligen reformera Finpros verksamhet. Samtidigt är det meningen att Centralen för turistfrämjande CTF från att ha varit ett separat ämbetsverk ska bli en del av Finpro.

De avgiftsbelagda konsulttjänster som Finpro erbjuder avknoppas till ett särskilt bolag. I fortsättningen fokuseras Finpros kompetens och det därmed förknippade offentliga stödet i enlighet med Team Finland-strategin speciellt på en alltmer omfattande och utvecklad internationaliseringskonsultering för små och medelstora företag.

- I den häftiga strukturomvandling som berör vårt näringsliv behövs alla åtgärder som stärker den finländska exporten och de finländska företagens internationella konkurrenskraft. ANM tar med detta initiativ ett reforminriktat steg för att stärka de internationaliseringstjänster som man finansierar, så att de bättre ska svara på dagens utmaningar, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Enligt den nuvarande modellen har det allmänna understödet till Finpro använts för såväl allmänna internationaliseringstjänster som avgiftsbelagd konsultering.

Avsikten med den nya modell som näringsministern har fastställt är att det allmänna understöd som beviljas Finpro i sin helhet ska riktas till att erbjuda små och medelstora företag mer omfattande offentliga internationaliseringstjänster än nu samt till att främja utländska investeringar. På så sätt stärks de offentligt stödda avgiftsfria eller förmånliga internationaliseringstjänsterna för små och medelstora företag.

I samband med omstruktureringen bereder ANM en ny finansieringskanal som ska stöda konsulttjänsterna för små och medelstora företag. SMF-företag som söker internationalisering och tillväxt kan med hjälp av stödet utnyttja experttjänsterna för internationell handel och export. Den nya stödformen kan utnyttjas till köp av tjänster såväl hos det konsultbolag som avknoppats från Finpro som hos professionella aktörer på en konkurrensutsatt marknad.

Det centrala i reformen är definitionen och produktifieringen av de tjänster som Finpro erbjuder. Även strukturen i Finpros nätverk av exportcentraler ses över i samband med reformen.


CTF blir en del av Finpro

I samband med ändringen av Finpros verksamhetsmodell ska också Centralen för turistfrämjande CTF bli en del av Finpro.

Ändringen ger möjligheter att utvidga CTF:s uppgiftsområde från att bearbeta Finlands bild som turistland till att stödja turistföretagens utlandsmarknadsföring i praktiken. Modellen med Finpros världsomfattande nätverk av exportcentraler stöder målen för främjandet av turismen. CTF kan utvecklas i riktning mot de större näringspolitiska målen som en del av Team Finland-funktionerna.

- Turismen är en betydande tillväxtbransch även i Finland. Målet med reformen är att erbjuda turistnäringen större servicemöjligheter än tidigare. Invest in Finland har redan tidigare på ett lyckat sätt integrerats med Finpros verksamhet. En likadan utveckling väntar jag med turismen, säger Vapaavuori.

ANM finansierar största delen av Finpros verksamhet. Besluten att avknoppa konsulteringsverksamheten till ett särskilt bolag fattas av Finpros styrelse och medlemsmöte. ANM har berett det förslag som nu offentliggjorts, i samarbete med Finpros styrelse och de centrala näringslivsorganisationerna (EK, Teknologiindustrin rf och Företagarna i Finland). Alla har en stark gemensam uppfattning att reformen behövs.

Åtskiljandet av Finpros offentliga tjänster och den avgiftsbelagda konsulteringen, det nya stödinstrumentet samt sammanslagningen av CTF:s och det nya Finpros verksamheter bereds nu i höst. De budgetbeslut som hänför sig till ändringen fattas under ramförhandlingarna i vår och ändringarna planeras bli omsatta i praktiken under 2014.


Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Pete Pokkinen, tfn 040 756 7180

industrirådet Severi Keinälä, ANM, tfn 040 594 9944
 
Uppdaterad 10/10/2013 Back Print
 
MEK - Visit Finland