Facts about Finland
Finland Travel Destination
Lifestyle Finland
Information about Finland
MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons

Centralen för turistfrämjande

CTF marknadsför Turist-Finland i världen. I hemlandet koordinerar CTF resebranchens kvalitetsarbete samt stöder produktutvecling och upprättandet av regionala turismstrategier.


22.01.2014 Visit Finland Nyheter Januari 2014
09.12.2013 Visit Finland Nyheter December 2013
02.12.2013 Jaakkos spalt 1/2013
11.11.2013 Visit Finland Nyheter November 2013
11.10.2013 Visit Finland Nyheter Oktober 2013
10.10.2013 Finpros verksamhet reformeras − internationaliseringstjänsterna för företag stärks - CTF blir en del av Finpro
28.08.2013 Visit Finland Nyheter August 2013
19.06.2013 Visit Finland Nyheter Juni 2013
11.06.2013 Visit Finland Nyheter Maj 2013
30.05.2013 Turismen från utlandet till Finland ökade år 2012
20.03.2013 Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2012
04.03.2013 Vänd blicken mot Kina - Visit Finland Nyheter Mars 2013
19.09.2012 Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 2011–2012
13.06.2012 Gränsintervjuundersökning: Turismen från utlandet till Finland ökade år 2011
21.03.2012 Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2011
21.09.2011 Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 2010–2011
07.07.2011 PRESSMEDDELANDE 28.6.2011 - Finland tillhör fortfarande kongressländernas Top 20
15.06.2011 Turismen från utlandet till Finland ökade år 2010
14.06.2011 Webbplatsen Maabrändi.fi fortsätter arbetet för delegationen ledd av Jorma Ollila
13.05.2011 Visit Finland -marknadsföringsnyheter 5-2011
29.03.2011 Statsrådets principbeslut om Finlands turistpolitik
23.03.2011 Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2010
19.01.2011 Culture Finland
16.12.2010 Skicka dina nyheter till CTF, vi skickar dem vidare ut i världen!
25.11.2010 Varumärkesdelegationens rapport
04.10.2010 CTF övertar Finland Convention Bureaus funktioner
22.09.2010 Antalet utländska besökare i Finland började öka under vintern 2009–2010
09.06.2010 Turism från utlandet till Finland minskade år 2009
13.04.2010 Jaakkos spalt 1/10
10.03.2010 Samarbetet mellan Finpro och CTF förminskas, men internationaliseringen av turistservicen skapar nya möjligheter för finländska företag
26.03.2009 Under sommarsäsongen besökte 2,5 miljoner utländska turister Finland
20.03.2009 Startskottet har gått för Outdoors Finland 2009-2011 – nationell samordning av utvecklingsprogrammet för aktiviteter
18.12.2008 Nya e-postadresser för CTF
28.05.2008 Centralen för turistfrämjande rekommenderar
12.09.2007 Finpro och Centralen för turistfrämjande CTF delar i framtiden på ansvaret för turistfrämjandet till Finland.
 
Uppdaterad 07/25/2013 Back Print
 
 
Suomeksi
In English

VisitFinland.com

Kvalitet 1000 sidorna på finska
MEK - Visit Finland