Facts about Finland
Finland Travel Destination
Lifestyle Finland
Information about Finland
MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons
Kvalitet 1000

CTFs Marknadsföringstjänster

Turism-Finlands, Visit Finlands grundidentitet består av fyra egenskaper: pålitlig (credible), positivt paradoxal (contrasting), skapande (creative) och avslappnad (cool)


Finlands andel av alla världens turistankomster uppgår till cirka 0,4 %. Mot den bakgrunden går det inte att vara för djärv. Det är omöjligt att skilja sig ur mängden med ett något för alla-grepp. Fokus inom Visit Finland-marknadsföringen har övergått från traditionell produktmarknadsföring till landsimage, varumärke. Visit Finland är ett utmanarvarumärke och detta syns såväl i uttryckssättet som i den visuella kommunikationen.

Målet för varumärkesarbetet

Det viktigaste syftet är att få Finland in tidigare i turisternas planerings- och drömprocess och göra Finland mer känt som ett attraktivt resmål. Det centrala målet är att maximera turisminkomsterna, inte nödvändigtvis antalet övernattningar.

Målgrupp

Den primära målgruppen för varumärkesarbetet består av cirka 15 procent av världens resande befolkning. Den målgrupp vi har valt har värderingar och attityder som gör att de attraheras av att resa till ett land som Finland. ”Moderna humanister” har redan sett världens metropoler. De är öppna för nya upplevelser och att utveckla sig själva. De värdesätter framför allt livskvalitet och ansvarstagande. Målgruppen tas fram i varje land med hjälp av forskningsmetoderna RISC och VALS.
Finnish nature, a Finnish delicacy, cloudberry

Marknadsföringsteman

Utgående för kärnvärderingarna för Visit Finland har det utvecklats turismteman för Finland som är motivbaserade och därmed närmare konsumenternas tankevärld.

Silence, Please
Som motvikt till vardagens jäkt och den allt snabbare livsrytmen erbjuder Finland tystnad och plats att andas, även i städerna. Turisten kan ta det lugnt, leva stugliv, basta och njuta av den rena naturen. Produkter är bl.a. stugor, bastu, natur- och välmåendetjänster.

Wild & Free
Varje turist vill på sin semester uppleva minst ett minnesvärt äventyr. Finlands natur bjuder på möjligheter till svindlande naturaktiviteter som motor- och hundsafarin, ”island-hopping” med båt eller kanot i skärgården eller varför inte snöbollskrig i stan. Produkter är bl.a. motor- och hundsafarin, upplevelser med snö och is, och båt- och kanotprodukter.

Cultural Beat
Den finska kulturens särdrag lyfts fram genom att förstärka globala fenomen med rötter i vår kultur, som design, tomten, metallmusik och läckra naturtillgångar. Produkter är bl.a. tomten, metallmusik, bär, svamp, naturens gåvor (finsk hälsomat).
Finnish nature, Finnish wild blueberries from Northern Karelia

CTF:s marknadsföringstjänster

CTF:s tjänster består av produktmarknadsföringskampanjer, säljevenemang, medie- och näringsbesök, on line-synlighet och andra eventuella försäljningspromotionstjänster. Därtill har CTF utomlands ett eget nätverk av Visit Finland-representanter med uppgift att upprätthålla och utöka B2B-kontakterna.

Närmare information om CTF:s tjänster per land:

Director, Trade Relations Anne Lind: Storbritannien, USA, kontinentala Europa, Kina, Japan, incoming Skandinavien

Area Manager Arto Asikainen: Ryssland, Ukraina
e-postadresser: fornamn.tillnamn@visitfinland.com

Meetings & Events

Försäljningspromotion och marknadsföring av kongresser, möten och företagsevenemang genomförs under namnet Finland Convention Bureau.

Huvudsakliga målgrupper för marknadsföringen av organisationsmöten och kongresser är internationella, vetenskapliga samfund eller organisationer, deras finska medlemmar och beslutsfattare samt utländska aktörer som beslutar om kongressarrangemang. Målgrupper för företagsmöten och -evenemang är incentive-företag och resebyråernas incentive-avdelningar.

Fokus inom marknadsföringen ligger på personliga kontakter, branschmässor samt försäljningspromotionsresor. CTF deltar i branschens internationella verksamhet genom att delta i organisationer inom Meetings Industry-branschen.

Närmare information:

Manager, Events Nina Hildén (företagssektorn)
Marketing Manager Jaana Koivistoinen (organisationssektorn)
e-postadresser: fornamn.tillnamn@visitfinland.com
 
Uppdaterad 02/06/2014 Back Print
 
MEK - Visit Finland