Facts about Finland
Finland Travel Destination
Lifestyle Finland
Information about Finland
MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons
Organisation
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsberättelse 2009
Netra
Historia
Rekrytering
Team Finland

CTF:s kärnuppgifter

Centralen för turistfrämjandet är ett ämbetsverk underställt arbets- och näringsministeriet som i egenskap av nationell expert på turistbranschen och aktiv aktör svarar för främjandet av den finländska turismen internationellt.


Centralen för turistfrämjandet stöder branschens företag och företagsgrupper i utvecklingen och marknadsföringen av turisttjänster riktade till den internationella marknaden.

CTF:s verksamhet finansieras ur statsbudgeten. CTF:s budget för år 2014 är ca. 10 miljoner euro. Vidare deltar finsk turismnäring i marknadsföring med CTF med ca 1 miljoner euro.
A seagull resting by the Helsinki Cathedral

CTF:s huvuduppgifter

Marknadskommunikation avseende den finländska turismen

- turistinriktad Finlandsbild - CTF:s huvuduppgift
- Koordinationsansvarig för Finlands bilden är Finland Promotion Board som leds av Statsrådets kansli och i vilket CTF är medlem.
- Genomförandeansvaret för den turistinriktade bilden ligger hos CTF tillsammans med branschföretagen och i samarbete med beskickningarna och Finpro.
- produktmarknadsföring - gemensamma marknadsföringsåtgärder för ett produktutbud som stöder Finlandsbilden och genomförs tillsammans med näringslivet
- samarbete mellan producenter och försäljare av turisttjänster
- främjande av nätbildning
- utomlands i samarbete med privata aktörer, Finpro och beskickningarna per marknadsområde

Inhämtning av marknadsinformation och vidarebefordran till turistnäringen

- informationsinhämtning i samarbete med researrangörer, internationella organisationer, forskningsinstitut, Finpro och beskickningarna
- sökning efter nya målgrupper och -land
- analys av data och förmedling till företag och förmedlarorganisationer
Finland in the world

Främjande av högklassig produktutveckling och produktifiering

- utveckling, förberedelse för genomförande och koordinering av temaprojekt som bygger på den nationella turiststrategin
- deltagande som expert i resecentras omfattande produktutvecklingar
- deltagande som expert i upprättandet av regionala turiststrategier och -program
- förmedling av turistsynsätt till offentliga organisationer som finansiera och utvecklar branschen


Utveckling av CTF:s verksamhetsmodell

- CTF har inte egna utlandskontor. Marknadsföringsaktiviteter utomlands köps antingen från Finpro eller från egna representanter. I synnerhet i utvecklingsarbetet av Finlands bilden samarbetar CTF med utrikesministeriets representationer.
- administrativa tjänster för de inhemska funktionerna anskaffas i lämplig utsträckning från servicecentra och stödtjänster läggs ut i mån av möjlighet
- tyngdpunkten i CTF:s verksamhet är i marknadsföring av den turistinriktade Finlandsbilden medan ansvaret för produktifiering och produktutveckling i allt större utsträckning har blivit överfört till företagen. Allmänna företagsstödande organisationer kommer i fortsättningen att få en viktigare roll i detta arbete.
FTB umbrellas

Resurser

- CTF:s verksamhet finansieras i störstä delev ur statsbudgeten
- Personalen c. 30
 
Uppdaterad 01/23/2014 Back Print
 
MEK - Visit Finland