MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons

Visit Finland Nyheter December 2013

Samla ihop aktörerna i ditt område, inom ditt nätverk eller för ditt syfte och dra nytta av CTF:s storsatsningar i Kina och Japan. Konsumentkampanjer i Kina, Japan och Tyskland - Mad about Finland.

Flamingo Spa in Vantaa, Finland

KONSUMENTKAMPANJEN MAD ABOUT FINLAND I KINA VÅREN 2014

Samla ihop aktörerna i ditt område, inom ditt nätverk eller för ditt syfte och dra nytta av CTF:s storsatsningar i Kina.

Produktkampanjen i Kina är en fortsättning till och delvis överlappande med höstens imagekampanj. Målområden är Shanghai, Peking, Chongqing och Hongkong. Målgruppen är moderna humanister på kinesiskt vis, "Indieresenärer – explore the world independently and freely", 30–39-åringar. Temat är Vild och fri. Konceptet planeras och slås fast våren 2014.

Antalet samarbetspartner är begränsat, så anmäl ert deltagande så fort som möjligt, dock senast den 26 januari 2014. Deltagaravgiften för produktkampanjen är 5 000 euro och kan fördelas mellan företagen i ert område. Företag som riktar sig till den kinesiska marknaden kan sammanföras på områdets webbsida.

Upplysningar ges av Anne Lind och Ulla Mäkelä, fornamn.efternamn(at)visitfinland.com. Du kan också ringa oss.

LÄS MER HÄR

Finnish summer, enjoying cottage life in Koli, Northern Karelia

KONSUMENTKAMPANJEN MAD ABOUT FINLAND I JAPAN VÅREN 2014

Samla ihop aktörerna i ditt område, inom ditt nätverk eller för ditt syfte och dra nytta av CTF:s storsatsningar i Japan.

Produktkampanjen i Japan är en fortsättning till och delvis överlappande med höstens imagekampanj. Målområden är Stortokyo (eventuellt också stor-Osaka och Nagoya). Målgruppen är moderna humanister på japanskt vis, "Culture oriented girls". Teman är Kulturella toner och Tystnad, tack.

Antalet samarbetspartner är begränsat, så anmäl ert deltagande så fort som möjligt, dock senast den 26 januari 2014. Deltagaravgiften för produktkampanjen är 5 000 euro och kan fördelas mellan företagen i ert område. Företag som riktar sig till den japanska marknaden kan sammanföras på områdets webbsida.

Upplysningar ges av Anne Lind och Ulla Mäkelä, fornamn.efternamn(at)visitfinland.com. Du kan också ringa oss.

LÄS MER HÄR

Amusements in Finland, Karaoke taxi in Helsinki

KONSUMENTKAMPANJEN MAD ABOUT ARCTIC I TYSKLAND VÅREN 2014

Produktkampanj med temana Tystnad, tack och Kulturella toner som genomförs i området Berlin–Hannover. Konceptet och fokuset för marknadsföringen finslipas för att forma bilden av Finland som ett attraktivt semestermål; Finland är ett modernt och intressant land, där det andliga välmåendet står i centrum.

Antalet samarbetspartner är begränsat, så anmäl ert deltagande så fort som möjligt, dock senast den 26 januari 2014. Deltagaravgiften för produktkampanjen är 5 000 euro och kan fördelas mellan företagen i ert område. Företag som riktar sig till den tyska marknaden kan sammanföras på områdets webbsida.

Upplysningar ges av Anne Lind och Ulla Mäkelä, fornamn.efternamn(at)visitfinland.com. Du kan också ringa oss.

LÄS MER HÄR


Finland facts, a beautiful road over lakes

UTNYTTJA KAMPANJTIDERNA FÖR MARKNADSFÖRING

Webbplatsen VisitFinland.com har haft över 2 miljoner besök under året. Du kommer med via kampanjerna, genom att köpa en bannerplats eller genom att uppge ditt företags produktuppgifter under rubriken Register (förutsätter att exportkriterierna fylls).

Utnyttja särskilt kampanjtiderna med en bannerreklam. Priser från 400 euro/mån. Du kan köpa bannerplatser på första sidan eller i samband med artiklarna.

Kampanjernas marknadsföringstider är september–november på hösten och mars–juni på våren.

Reserveringar: Ulla Mäkelä fornamn.efternamn(at)visitfinland.com eller trade(at)visitfinland.com.

LÄS MER HÄR
 
Uppdaterad 01/22/2014 Back Print
 
 
Relaterade länkar
Mässan och försäljningsevenemangen
Mer om marknaden (på finska)
MEK - Visit Finland